منو
سایر نمایندگی ها

نمایندگان استان خراسان رضوی

 1. مجموعه یاس طلایی
  • نام نماینده: صالحی
  • آدرس: خیابان سناباد بین خیابان 45 و 47 پلاک 393
  • تلفن: 0513-8445000
  • کروکی محل فروشگاه
 1. مجموعه یاس طلایی
  • نام نماینده: صالحی
  • آدرس: خیابان سناباد نبش آفرین روبروی داروخانه
  • تلفن: 0513-8446034
  • کروکی محل فروشگاه
Close