منو
سایر نمایندگی ها

نمایندگان استان آذربایجان شرقی

 1. فروشگاه گالریا
  • نام نماینده: ملکی
  • آدرس: تبریز،خیابان شهریار(سنگ فرش) روبروی بانک ملی فروشگاه گالریا
  • تلفن: 0411-33306761
  • فکس: 0411-33313901
  • کروکی محل فروشگاه
 1. خانه سفید
  • نام نماینده: ملکی
  • آدرس: تبریز،خیابان ولیعصر نبش خ نظامی فروشگاه خانه سفید
  • تلفن: 0411-33307392
  • فکس: 0411-33311221
  • کروکی محل فروشگاه
Close